ALS IN DE NATUUR

Wie de taal spreekt van de natuur, begrijpt dat alles met elkaar verbonden is. Dieren, planten, stenen, water, bodem: het leeft in nauwe samenhang met elkaar. Kijk je naar water in de natuurlijke omgeving, dan zie je dat het zich een weg zoekt. Elke omgeving heeft een eigen bodem(soort), begroeiing en dieren. En alles is afhankelijk van water, zonder water geen leven. Water is een bron van leven. Niet alleen de mens bestaat voor 70% uit water, ook dieren en planten. Daarom is de kwaliteit van water essentieel. De Magspirit Vitaliser kan op eenvoudige wijze de kwaliteit van water verbeteren. Het kan de natuurlijke kracht teruggeven aan water na schadelijke invloeden van chemicaliën en straling. Water is een informatiedrager en met de Magspirit Vitaliser kunnen onaangename frequenties worden omgezet in biostraling ofwel positieve energie.

Er is water om van te drinken, om in te recreëren, om te vissen, water om ons voedsel te verbouwen, water voor de producten die we dagelijks gebruiken. De Magspirit Vitaliser die beoogt het water zijn oorspronkelijke eigenschappen terug te geven, is er voor vele toepas­singen. Niet alleen voor in huis, ook daarbuiten: denk aan tuinen, akkers en weiden, dierenverblijven en recreatieve doeleinden. Hoe meer we de Magspirit Vitaliser inzetten, des te groter de kans dat het ons lichaam reinigt. Gewoon proberen, door het drinken van vitaal water. Overal is sprake van waterverspilling en –verontreiniging. Al het water komt terug in de kringloop en wordt steeds weer gezuiverd. Het gebruik van de Magspirit Vitaliser wil bijdragen aan een schoner en gezonder leefmilieu. Goed voor alles wat leeft, groeit en bloeit.

 

© Magspirit | Alle rechten voorbehouden.